Monthly Archive: August 2021

0

Selasa 31 Agustus 2021

MUJIZAT – PENYATAAN ALLAH Mujizat : – Penyataan  – Iman – Palsu Bacaan Sabda : Keluaran 7:1-25 Keluaran 7:8-9 “Dan TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun: “Apabila Firaun berkata kepada kamu: Tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah...

0

Senin 30 Agustus 2021

MUJIZAT – TANDA AJAIB YANG BERMAKNA Mujizat : – Ajaib – Berkuasa – Bermakna Bacaan Sabda : Kisah Rasul 2:14-36 Kisah Para Rasul 2:22 “Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini: Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari...

0

Minggu 29 Agustus 2021

MINYAK – PENGURAPAN Minyak : – Kemakmuran – Pewangi – Pengurapan Bacaan Sabda : 1 Samuel 16:1-13 Mazmur 133:1-2 “Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun! Seperti minyak yang...

0

Sabtu 28 Agustus 2021

MIMPI – FIRMAN TUHAN Mimpi :  – Petunjuk – Penyataan – Firman Tuhan Bacaan sabda: Yeremia 23:25-32 Yoel 2:28 “Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu...

0

Jumat 27 Agustus 2021

MERDEKA – KEHENDAK BEBAS Merdeka : – Kehendak bebas – Tidak pasti – Kepastian Bacaan sabda : Efesus 2:1-10 Efesus 2:4-6 “Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita,...

0

Kamis 26 Agustus 2021

MERDEKA – KEMERDEKAAN SEJATI Merdeka : – Kemerdekaan Israel – Kemerdekaan Kristen Bacaan sabda : Keluaran 15:1-21 Yohanes 8:34-36 “Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Dan...

0

Rabu 25 Agustus 2021

MERDEKA – BEBAS DARI PERBUDAKAN Merdeka : – Perbudakan – Penjara – Kebebasan Bacaan sabda : Kejadian 39:1-23 Kejadian 39:20-21 “Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf...

0

Selasa 24 Agustus 2021

MENE – MENGHITUNG Mene : – Mene – Tekel – Peres Bacaan Sabda : Daniel 5:1-30 Daniel 5:25-27 “Maka inilah tulisan yang tertulis itu: Mené, mené, tekél ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu: Mené: masa pemerintahan...

0

Senin 23 Agustus 2021

MENANG – KEMENANGAN Menang : – Kemenangan – Iman kita – Karunia Allah Bacaan Sabda : Roma 8:31-39 Yohanes 5:4-5 “Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu masuk...

0

Minggu 22 Agustus 2021

MEMPELAI -TUHAN YESUS Mempelai : – Tuhan Yesus – Gereja – Pesta perkawinan Bacaan Sabda : Matius 25:1-12 Wahyu 19:7-8 “Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan...