Selasa 20 Juli 2021

LAMBANG Lambang : – Ajaran – Kebenaran – Sakramen Bacaan Sabda : Lukas 22:14-23 1 Korintus 11:25-26 “Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: “Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah...