Jumat 16 Juli 2021

KUTUK – PERKATAAN Kutuk : – Ucapan bibir – Perkataan – Alat Bacaan sabda : Zakharia 5:1-4 Kejadian 12:3 “Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum...