Selasa 13 Juli 2021

KUASA – PENGUASAAN DIRI Kuasa : – Penguasa diri – Menahan diri – Hidup sederhana Bacaan Sabda : Galatia 5:16-26 Galatia 5:22-23 “Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan...