Jumat 15 September 2023

ALLAH MENEGUR UMAT-NYA Bacaan Sabda : Zakaria 5:1-11 “Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi nama-Ku,...