Minggu 03 September 2023

NABI SANG PERANGKUL Bacaan Sabda : Habakuk 1 – 2:1 “Ucapan ilahi  dalam penglihatan nabi Habakuk. Berapa lama lagi, TUHAN, aku berteriak, tetapi tidak Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: “Penindasan!” tetapi tidak Kautolong?” (Habakuk 1:1-2)...