Sabtu 02 Desember 2023

HAMBA YANG MELAYANI Bacaan Sabda : Markus 9:2-50 “Sebab Ia sedang mengajar murid-murid-Nya. Ia berkata kepada mereka: ”Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari sesudah...