Sabtu 02 Januari 2021

ADIL – MENGHARGAI Adil : – Menghargai milik – menghargai hidup – Kesinambungan hidup Bacaan sabda : Keluaran 23:1-9 Keluaran 23:6-7 “Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kaujauhkan dirimu...