Jumat 01 Januari 2021

SALAM РSELAMAT TAHUN BARU 2021 Salam : РPesan РTatap muka РResmi Bacaan sabda : Roma 16:1-16 Roma 16:15-16 “Salam kepada Filologus, dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan...