Jumat 17 Juni 2022

KEMEROSOTAN MORAL YANG BERULANG Bacaan Sabda : Hakim-hakim 2:1-23 “Setiap kali mereka maju, tangan TUHAN melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh TUHAN dengan sumpah,...