Minggu 09 Mei 2021

HAKIM – KEADILAN Hakim : – Keadilan – Menghukum – Membenarkan Bacaan Sabda : Keluaran 18:13-27 Yohanes 5:22-23 “Bapa tidak menghakimi siapa pun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,“supaya semua orang menghormati Anak sama...