Senin 22 Februari 2021

BAPTISAN – PEMISAHAN Baptisan : – Baptisan Israel – Pemisahan – Kelepasan Bacaan Sabda : 1 Korintus 10:1-13 1 Korintus 10:2-4 “Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut....