Sabtu 28 September 2019

SEDERHANA ITU INDAH 1 Tawarikh 24; Zakaria 10; Yohanes 6:25-59 Ayat Mas / Renungan Zakharia 10:2 “Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi...