Rabu 13 Desember 2017

PERGUMULAN DAN PENYERTAAN ALLAH Yesaya 8:5-10 Bangsa yang menolak air Syiloah adalah gambaran dari bangsa Yehuda yang menolak pemerintahan Allah yang penuh kemurahan melalui raja-raja keturunan Daud yang saleh. Syiloah adalah mata air yang...